top of page

Hur vi hjälper dig

personlig assistans motala, personlig assistans östergötland

Ett tryggt och framtidssäkert samarbete

 

Poppelstaden har lång erfarenhet av att anordna personlig assistans för kunder i olika åldrar och situationer. Ett samarbete utgår helt ifrån Dina specifika behov och önskemål. Vi hjälper Dig även med ansökningar av utökad assistanstid om det erfordras. Även i det fall Du nu saknar personlig assistans, men tror Dig vara berättigad till det, så står vi till Ditt förfogande avseende ansökning och kontakter med myndigheterna. 

Vårt samlade kunnande gör att din ansökan blir rätt underbyggd och riktigt framförd. Vi medverkar även personligen om Du önskar vid kontakt med myndigheterna. Och självklart tar vi det fulla arbetsgivaransvaret.


Vårt samarbete med Dig baseras på de normer som RFV anger beträffande hur assistansersättningen ska användas avseende lönenivåer, personalomkostnader, administration m.m. Detta är mycket viktigt då det just nu pågår en utredning med målet att lagstadga detta.


Våra gemensamma överenskommelser bekräftas med ett samarbetsavtal som även delges Försäkringskassan. I ett samarbete med oss kan Du därför känna Dig trygg inför framtiden!

personlig assistans motala, personlig assistans östergötland

Vi är delaktiga i utvecklingen av regionens omsorg

 

Poppelstaden arbetar aktivt för att förbättra kvalitén och ge ökade möjligheter till lokala aktiviteter.


SOCIALT NÄTVERK -Genom våra olika engagemang och andra aktiviteter, vill vi ge Dig som så önskar, en möjlighet att öka Ditt sociala nätverk. Träffa olika nya vänner, såväl våra kunder som anställda, kanske planera olika aktiviteter tillsammans med andra.


LÄSOMBUD -Vi medverkar aktivt i Föreningen läsombud, genom en plats i länsavdelningen.

 

VÅRDCOLLEGE -Vi ingår i samarbetsgruppen för Vårdcollege i Östergötland. Andra parter i gruppen är Linköpings Universitet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vårdföretagarna.

bottom of page