top of page

Samarbeta med oss

personlig assistans motala, personlig assistans östergötland

Hur startar ett samarbete med Poppelstaden?

 

Poppelstaden erbjuder Dig som kund ett komplett samarbete som utgår helt och hållet från Dina behov av assistans.


Vid vårt första möte går vi tillsammans genom Ditt behov och förutsättningar. Kanske kommer vi fram till att du behöver fler assistanstimmar. Eller det kanske är så att du nu inte har någon assistans alls. I dessa fall hjälper vi Dig med ansökan, och är även med vid möten hos myndigheter om Du så önskar. En mångårig erfarenhet av detta borgar för att ditt ärende blir riktigt och väl framfört.


Beträffande tillsättning av personal till just Din grupp anpassas den helt till Dina önskemål. Du kanske redan har en arbetsgrupp som du vill ha kvar, eller en vän, släkting eller liknande som vill börja i gruppen. Behöver ny personal tillsättas sköter vi annonsering och genomför anställningsintervjuer tillsammans med Dig. Det är Dina önskemål som styr.

Vi tillser därefter att anställningsavtal och allt övrigt kring anställningen genomförs enligt gällande regler. Din personal omfattas av vårt kollektivavtal mellan Almega och Kommunal och erhåller bland annat pensioner och gruppliv enligt tjänstemännens ITP-plan.


När samarbetet sedan är igång följs detta upp med kontinuerliga personalmöten med Din grupp och vår kundansvarige. Genom detta tillser vi att din assistans alltid passar i Din aktuella situation även i framtiden.

personlig assistans motala, personlig assistans östergötland

Bra personal - Din trygghet

 

Vi ger trygghet åt våra anställda medarbetare genom en säker anställningsform samt fasta arbetsscheman, väl anpassade efter Ditt behov. En invand arbetsmiljö skapar en grund för trivsel för Dig och din assistent.

Återkommande fortbildning som exempelvis föreläsningar och kurser är en viktig del av vår personalfilosofi. Anslutning till kollektivavtal, huvudskyddsombud, friskvård och företagshälsovård ger trygghet och långsiktighet i det vi erbjuder.


 

bottom of page