Basfakta

Kontaktinformation

Poppelstaden Omsorgsförvaltning AB

Box 321
591 24 Motala

Besöksadress: Södra Allén 21 B
Telefon: 0141-239644 (växel)
Mail: info@poppelstaden.se
Kontaktperson: Pekka Gillman

Basfakta om Poppelstaden

Poppelstaden har cirka 300 anställda. Verksamheten bedrivs på ett fyrtiotal arbetsplatser i främst centrala och västra Östergötland.

Vi talar svenska och engelska. Tillgång till tolk vid behov.

För mer information se Poppelstadens företagsinformation på www.allabolag.se

Vårt Kvalitetssäkringsarbete

Poppelstaden arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9

Antal chefer

Poppelstaden har 2 st chefer, ekonomi-, och personalchef. 

Utbildningsnivåer

Personal som anställs av Poppelstaden för att verka som personliga assistenter till våra kunder rekryteras främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete. I de fall där våra kunders vård- och omsorgsbehov är av komplicerad art rekryteras naturligtvis specialistkompetens så som sjuksköterskor. Poppelstaden håller undersköterskeutbildningar i samarbete med Vård- och Omsorgscollege.

Kollektivavtal

Poppelstaden har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Ägare- och styrelseinformation

Poppelstaden Omsorgsförvaltning AB org.nummer: 556486-6985

Bolagsform: Aktiebolag

 

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, Vd, styrelse och säte eller ekonomi, se Poppelstaden företagsinformation på www.allabolag.se

Företagsledning

Pekka Gillman, VD

Ägare

Poppelstaden Omsorgsförvaltning AB är ett dotterbolag till Poppelstaden AB. Poppelstaden AB ägs i sin tur av sex delägare, där samtliga är verksamma i Poppelstaden Omsorgsförvaltning AB verksamhet.